Czy mogę odliczyć wydatki na internet, z którego korzystam w kawiarence internetowej. Jakie dokumenty potwierdzają prawo do ulgi – pyta pani Weronika.
Tak. Mamy prawo rozliczać wydatki związane z użytkowaniem internetu niezależnie od miejsca, w którym z niego korzystamy i niezależnie od formy dostępu do sieci. Ulga – oprócz użytkowania internetu w miejscu zamieszkania – przysługuje także korzystającym z niego za pośrednictwem telefonów komórkowych lub przenośnych modemów w laptopach. Również bywalcy kafejek internetowych odliczą pozostawione tam pieniądze. Trzeba tylko wykazać się dokumentem potwierdzającym korzystanie z internetu.
Do niedawna jedynym uznawanym przez skarbówkę była faktura. Teraz – wraz z rozwojem sieci elektronicznych – poszerzono krąg dokumentów potwierdzających zapłatę. Dokument musi zawierać dane identyfikujące kupującego, dane identyfikujące sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty, czyli kto, komu i ile zapłacił za internet w całym roku. Mogą to być faktury VAT, rachunki, dowody wpłaty. Honorowane jest też potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty. Z dokumentu jasno powinno wynikać, że płatność dotyczy usługi związanej z dostępem do internetu. Jeśli podatnik ma wykupiony cały pakiet usług, np. telewizję, telefon i internet, to musi być wydzielona kwota poniesiona tylko za ten ostatni.
Obecnie wydatki za dostęp do internetu można odliczać wyłączne przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Uwzględnia się faktyczne wydatki z tytułu dostępu do internetu w wysokości nieprzekraczającej 760 zł w danym roku. Limit ten należy się każdemu podatnikowi, pod warunkiem że ma odpowiednio wysokie wydatki z tego tytułu i posiada dowód ich poniesienia. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, dołączając formularz PIT/O.
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).