W PIT za 2014 r. wydatki na internet odliczą jedynie ci, którzy wcześniej w ogóle tego nie robili albo po raz pierwszy odjęli je w rozliczeniu za 2013 r.
To skutek obostrzenia, które zostało wprowadzone w 2013 r. Zgodnie z art. 26 ust. 6h ustawy o PIT ulga internetowa przysługuje podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem że w okresie je poprzedzającym nie korzystał z tego odliczenia.
Chodzi zarówno o wydatki na internet stacjonarny, jak i mobilny, np. używany w telefonie komórkowym. Potrzebny jest dokument, który je potwierdzi (faktura).