Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym.

Odliczeniem można objąć m.in. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Brak jednak wyliczenia, jakie wydatki można uznać za poniesione na adaptację mieszkania (budynku mieszkalnego) oraz zakup jakiego wyposażenia stanowi wydatek na cele rehabilitacyjne. W celu ich ustalenia konieczne jest zatem posłużenie się definicją słownikową "adaptacji" i "wyposażenia". I tak adaptacja mieszkania lub budynku to przeróbka mająca nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku. Natomiast wyposażenie mieszkania/budynku to nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe.