Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można kontynuować amortyzacji mieszkań nabytych przed 1 stycznia 2022 r. i zaliczać odpisów amortyzacyjnych od nich do podatkowych kosztów – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie zgodził się z podatniczką, że powinna tu zadziałać zasada ochrony praw nabytych. Podatniczka była innego zdania, a na dowód przypomniała zmianę od 2018 r. zasad amortyzacji składników majątkowych otrzymanych w spadku lub darowiźnie.
Dyrektor KIS potwierdził wtedy, że z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych nowe rozwiązania nie mają zastosowania do składników majątku przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. Przyznał więc, że skoro darowizna miała miejsce w 2016 r., to podatnik miał prawo po 1 stycznia 2018 r. amortyzować otrzymane w darowiźnie środki trwałe zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2017 r. (interpretacja z 19 września 2018 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.397.2018. 1.PSZ).
Podobnie stwierdził w interpretacjach z 21 maja 2021 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.307. 2021.1.AD) i z 26 października 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011. 506.2020.2.AWO).
Tym razem jednak dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że brzmienie przepisu przejściowego zawartego w nowelizacji zwanej Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.) jest jednoznaczne. Z art. 71 ust. 2 tej ustawy jasno wynika, że podatnicy mogą jeszcze tylko w 2022 r. stosować w odniesieniu do budynków i mieszkań nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. przepisy o amortyzacji obowiązujące na 31 grudnia 2021 r. – odpowiedział organ.©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 maja 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.167.2022.3.MT