Stawki karty na 2105 r. podał minister finansów w obwieszczeniu opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1119.
Karta podatkowa jest najprostszym sposobem rozliczania podatku z działalności gospodarczej. Nie wymaga prowadzenia ksiąg ani składania miesięcznych zeznań. Nie każdy jednak przedsiębiorca może z niej korzystać. Podatek zależy od rodzaju działalności, a także od liczby zatrudnionych i miejsca prowadzenia firmy.
Przykładowo, przy świadczeniu usług w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów świadczonych przez samego podatnika w miejscowości do 5 tys. mieszkańców miesięczna stawka w 2015 r. wyniesie 543 zł (w 2014 r. – 542 zł). Ale zatrudniający trzech pracowników i na dodatek w mieście, gdzie liczba ludności przekracza 50 tys., będzie musiał zapłacić już 2516 zł (w 2014 r. – 2511 zł).
Warunkiem ubiegania się o kartę podatkową jest złożenie do 20 stycznia, do właściwego urzędu skarbowego, wniosku PIT-16. Jego wzór się zmieni – obecnie trwają prace nad rozporządzaniem, w którym zostanie on podany.
Jeśli podatnik już dziś korzysta z karty, a do 20 stycznia 2015 r. nie zgłosi likwidacji działalności ani nie wybierze innej formy opodatkowania, urząd skarbowy przyjmie, że nadal będzie on rozliczał się w ten sam sposób. W takiej sytuacji wyda decyzję o wysokości podatku na 2015 r. już na początku roku. W pozostałych przypadkach organ wydaje ją nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania PIT-16.