Spółki mają trzy dodatkowe miesiące na wykonanie obowiązków sprawozdawczych, a jednostki sektora finansów publicznych – o miesiąc więcej.

Wynika tak z rozporządzenia ministra finansów z 7 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 561). Weszło ono w życie 10 marca br.
Nie zostało natomiast jeszcze opublikowane drugie rozporządzenie, które wydłuży – o trzy miesiące – termin na złożenie zeznań CIT-8 i CIT-8AB (składanego przez podatkowe grupy kapitałowe) oraz wpłatę tego podatku. Projekt tego rozporządzenia ma zostać przekazany do podpisu przez ministra finansów i publikacji niezwłocznie po zwolnieniu z komisji prawniczej – zapewniło DGP Ministerstwo Finansów. Pisaliśmy o tym tydzień temu w artykule „Księgowi czekają z niecierpliwością na przesunięcie terminów” (DGP nr 45/2022).
Wydanie tego rozporządzenia wydaje się jednak formalnością, biorąc pod uwagę przesunięcie terminów sprawozdawczych.
Rozporządzeniem z 7 marca br. zostały przedłużone terminy m.in. na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań przez:
  • jednostki sektora prywatnego (z wyłączeniem tych nadzorowanych przez KNF) oraz organizacje non profit – o trzy miesiące;
  • jednostki sektora finansów publicznych – o miesiąc.
Zmiany istotne dla spółek przedstawiamy w tabeli. Mają one zastosowanie do obowiązków sprawozdawczych dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2021 r., ale nie później niż 30 kwietnia 2022 r. – jeżeli termin wykonania tych obowiązków nie upłynął przed 31 marca 2021 r.
O trzy miesiące więcej mają również podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe, na przekazanie sprawozdania finansowego szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Czynność Podstawowy termin wykonania obowiązku Wydłużenie terminu
Sporządzenie sprawozdania z działalności (art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości) wraz ze sprawozdaniem finansowym – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego o 3 miesiące
Sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych (art. 49b ust. 9) wraz ze sprawozdaniem z działalności – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego
Zamieszczenie na swojej stronie internetowej odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych (art. 49b ust. 9) w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego
Sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej (art. 55 ust. 2a) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe
Sporządzenie odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych (art. 55 ust. 2c) wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej – nie później niż w ciągu 3 miesięcyod dnia bilansowego
Zamieszczenie na swojej stronie internetowej odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych (art. 55 ust. 2c) w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego (art. 63c ust. 2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego
Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (art. 63c ust. 4) w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej
Sporządzenie sprawozdania z płatności (art. 63f ust. 1) wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności (art. 63g ust. 4) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych przez spółki Źródło: Ministerstwo Finansów