Co rusz dopytują o to księgowi, którzy już kilka tygodni temu dowiedzieli się (m.in. z DGP) o planowanym przesunięciu terminu, ale nadal nie znajdują w Dzienniku Ustaw rozporządzeń, które by to potwierdziły. Do tej pory bowiem minister finansów ich nie podpisał.
Niepokój księgowych bierze się stąd, że zostało im już niewiele czasu - zaledwie do końca marca - na dopełnienie obowiązków w standardowym terminie.
Księgowi doskonale też pamiętają historię z przesunięciem terminu w ubiegłym roku i nie chcieliby, żeby się powtórzyła. Przypomnijmy, że wówczas rozporządzenie dotyczące sprawozdań finansowych minister podpisał dopiero 26 marca br. (Dz.U. poz. 572), a dotyczące rozliczeń z CIT za 2020 r. (Dz.U. poz. 571) - 25 marca br. Oba pojawiły się w Dzienniku Ustaw 29 marca 2021 r., a więc zaledwie na dwa dni przed upływem ustawowego terminu.
Reklama
Lada moment
Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że w tym roku proces legislacyjny potrwa krócej i przepisy nie zostaną opublikowane na ostatnią chwilę.

Reklama
W odpowiedzi na pytanie DGP resort poinformował, że zakończyły się już konsultacje projektu rozporządzenia o wydłużeniu terminów na sporządzanie sprawozdań finansowych. - W najbliższych dniach projekt zostanie przekazany do podpisu ministra finansów - zapewniło Ministerstwo Finansów.
Z kolei projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia CIT-8 i CIT-8AB oraz wpłaty należnego CIT jest na etapie wniosku o zwolnienie z komisji prawniczej.
- Niezwłocznie po uzyskaniu zwolnienia z komisji prawniczej projekt rozporządzenia zostanie przekazany do podpisu i publikacji - obiecuje resort.
Sprawozdania finansowe
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, przedłużone zostaną terminy sprawo zdawcze dla:
  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem tych nadzorowanych przez KNF) oraz organizacji non profit - o trzy miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych - o miesiąc.
Przedłużenie dotyczy m.in. terminów na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności, zatwierdzenie tych dokumentów, a także dopełnienie innych obowiązków, np. publikacji sprawozdań.
O trzy miesiące więcej będą również mieli podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe na przekazanie sprawozdania finansowego szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Przedłużenie nie dla wszystkich
Zmiany te będą miały zastosowanie do obowiązków sprawozdawczych dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2021 r., ale nie później niż 30 kwietnia 2022 r. - jeżeli termin wykonania tych obowiązków nie upłynął przed 31 marca 2021 r.
- W praktyce oznacza to, iż z przedłużenia terminów będą mogły skorzystać tylko podmioty, których rok finansowy zakończył się między 31 grudnia 2021 r. a 30 kwietnia 2022 r. - wskazała firma PwC w piśmie konsultacyjnym. Postulowała, aby ułatwienia objęły też podmioty, których rok zakończył się w okresie maj-listopad 2021 r.
Z raportu z konsultacji wynika jednak, że Ministerstwo Finansów nie uwzględniło tej uwagi. W uzasadnieniu napisało, że „przedłużenie terminów ma na celu odciążenie służb finansowo-księgowych w tym okresie, w którym również następuje nasilenie sytuacji epidemicznej”.
W zakresie CIT
Do końca czerwca 2022 r. zostanie wydłużony termin na złożenie zeznań CIT-8 i CIT-8AB (składanego przez podatkowe grupy kapitałowe) oraz wpłatę tego podatku.
Zmiana będzie miała zastosowanie do podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
Zmianą zostaną objęci także podatnicy ryczałtu od dochodów spółek (zwanego potocznie estońskim CIT), których pierwszy rok opodatkowania tym ryczałtem rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r.
Rozporządzenie przedłuży także podatnikom estońskiego CIT termin na wykazanie podatkowych przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia. Zasadniczo należy je wykazać w zeznaniu składanym „do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek”. Ale również w tym przypadku termin ten zostanie przedłużony do 30 czerwca 2022 r.
Automatycznie przesunie się więc także termin na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia.
Nowe terminy związane z rozliczeniem za 2021 r. / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego terminów sprawo zdawczych - czeka na podpis ministra finansów
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów złożenia CIT-8 i CIT-8AB oraz wpłaty należnego podatku - czeka na zwolnienie z komisji prawniczej