Spółka komandytowa, która powstała przed 1 maja 2021 r. z przekształcenia spółki kapitałowej, nie może opłacać miesięcznych zaliczek w wysokości 1/12 należnego podatku wykazanego w zeznaniu złożonym przez przekształcony podmiot – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zdaniem fiskusa wynika to z tego, że z dniem przekształcenia spółka kapitałowa straciła status podatnika CIT, a spółka komandytowa jeszcze nim nie była. Stała się podatnikiem CIT dopiero 1 maja 2021 r.
Ministerstwo Finansów poinformowało DGP, że podtrzymuje stanowisko dyrektora KIS.
Wcześniej tak samo wypowiedział się on w sprawie skutków transgranicznego przejęcia innego podmiotu. Fiskusa nie przekonał argument, że korzystnie w podobnej sprawie dotyczącej transgranicznego połączenia orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w prawomocnym wyroku z 30 listopada 2020 r. (sygn. I SA/Gl 1456/19). Sąd stwierdził wówczas, że żadne przepisy podatkowe nie ograniczają zakresu działania zasady sukcesji generalnej przy połączeniu w odniesieniu do prawa opłacania zaliczek w uproszczonej formie.
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zna wyrok gliwickiego WSA, ale „wstrzyma się z ewentualną weryfikacją swojego stanowiska do czasu ustalenia i utrwalenia się linii orzeczniczej”.
Liczy się kontynuacja
W interpretacji z 10 stycznia br. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.526.2021.2.MBD) chodziło o spółkę komandytową, która powstała jeszcze w 2019 r. z przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa została podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r.
Sądziła, że będzie mogła płacić zaliczki na CIT w uproszczonej formie, czyli w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o CIT). Wysokość zaliczek byłaby więc wyliczona na podstawie zeznania, które za 2019 r. złożyła jeszcze spółka z o.o.
Spółka komandytowa tłumaczyła, że nie ma przepisów szczególnych, które ograniczałyby w tym zakresie zasadę sukcesji generalnej, więc powinna przejąć prawa i obowiązki spółki z o.o.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że prawo do opłacania zaliczek uproszczonych przysługuje wyłącznie podatnikom kontynuującym działalność gospodarczą, ponieważ wysokość zaliczki uzależniona jest od daniny wykazanej w zeznaniach rocznych złożonych w poprzednim roku (poprzednich latach).
Zwrócił uwagę na to, że spółka komandytowa nie kontynuowała działalności spółki przekształconej, bo z dniem przekształcenia spółka z o.o. straciła status podatnika CIT, a spółka komandytowa jeszcze nim nie była. Stała się podatnikiem CIT dopiero 1 maja 2021 r. Nie doszło więc do kontynuacji rozliczeń podatkowych spółki z o.o. i do przejęcia jej praw i obowiązków dotyczących rozliczeń CIT – stwierdził dyrektor KIS.
Transgraniczne połączenie
Prawa do opłacania zaliczek uproszczonych odmówił również w interpretacji z 26 października 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.341.2021.3.BK). Chodziło wtedy o holenderską spółkę, która rozpoczęła działalność w Polsce w formie oddziału po transgranicznym przejęciu innego podmiotu. Spółka twierdziła, że jako kontynuator jego działalności powinna móc opłacać zaliczki uproszczone na podstawie zeznania rocznego złożonego w Polsce przez przejęty podmiot.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że holenderskiej spółce nie przysługuje prawo do zaliczek uproszczonych, bo nie składała ona do tej pory w Polsce zeznania CIT-8. Tymczasem zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o CIT podatnik może ustalić wysokość zaliczek uproszczonych wyłącznie na podstawie własnego zeznania podatkowego za poprzedni rok lub zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok o dwa lata (jeśli w zeznaniu za poprzedni rok nie wykazano CIT należnego).