Preferencja w podatku dochodowym dotyczy nie tylko sprzedaży premiowej towarów – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki telekomunikacyjnej, która chciała uatrakcyjnić swoją ofertę i wprowadzić usługi ubezpieczenia (assistance). Miały one być udostępniane abonentom w formie nagród w ramach sprzedaży premiowej. Spółka uważała, że wartość takiej nagrody będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Jest w nim mowa o nagrodach związanych ze sprzedażą premiową, pod warunkiem że ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł. W związku z tym spółka uważała, że nie musi potrącać od nich zryczałtowanego podatku w wysokości 10 proc.
Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się ze spółką (nr IPPB4/415-607/13-2/JK4). Stwierdził, że zwolnienie dotyczy tylko nagród związanych ze sprzedażą, czyli – zgodnie z kodeksem cywilnym – z przeniesieniem własności rzeczy lub prawa na kupującego. Sprzedaż premiowa może zatem obejmować wyłącznie towary, a nie usługi – uznał dyrektor. Tymczasem spółka ma wydawać nagrody abonentom korzystającym z jej usług telekomunikacyjnych. Nie można uznać umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych za umowę sprzedaży – stwierdził.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił tę interpretację. Orzekł, że pojęcie sprzedaży premiowej ma zastosowanie nie tylko do towarów, lecz także usług. Wskazuje na to analogia wewnętrzna przepisów ustawy o PIT. Gdy mówimy np. o przychodzie w podatku, to rozumiemy przez to zarówno przychód ze sprzedaży towarów, jak i ze świadczenia usług. Dlatego nie należy różnicować tych dwóch pojęć – wyjaśnił sąd.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 17 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 994/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia