Skoro niemiecka renta wdowia nie podlega polskiemu PIT to bank nie powinien od niej pobierać zaliczek. Jeśli to uczynił to podatnik może odzyskać pieniądze za wszystkie nieprzedawnione okresy – potwierdził w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Chodziło o kobietę, której mąż - budowlaniec zmarł w 2001 r. w Dortmundzie. Dwa lata później otrzymała ona tzw. rentę wdowią, którą wypłacano do Polski za pośrednictwem krajowego banku. Zdaniem banku te pieniądze podlegały polskiemu PIT więc od 2008 do 2013 r. pobierał z tego tytułu zaliczki na daninę. Kobieta uzyskała interpretację z której wynikało, że takie świadczenie jest nieopodatkowane. Zapytała izbę skarbową czy w związku z tym może odzyskać nienależnie pobrane przez bank zaliczki na podatek. Odpowiedź fiskusa była pozytywna. Przyznał, że powstała nadpłata w rozumieniu art. 72 ordynacji podatkowej i w związku z tym kobieta może odzyskać pieniądze za wszystkie nieprzedawnione okresy czyli za pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, kiedy upłynął termin płatności podatku (czyli liczone od 2009 r.)

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 października 2014 r. (nr IPTPB3/4230-10/14-3/GG)