To kolejny wyrok wskazujący, że nie można – z jednej strony – zgadzać się na wyłączenia konsumpcji z opodatkowania, a z drugiej – na odliczanie związanego z nią podatku.
Tym razem sprawa dotyczyła spółki medialnej, która kupowała usługę marketingową od firmy PR. Chodziło o organizowanie różnego rodzaju konkursów i loterii z wartościowymi nagrodami. Firma PR kupowała je z własnych środków, a koszty zakupu przerzucała na zleceniodawcę, czyli spółkę medialną. Wystawiała jej fakturę dokumentującą całość kosztów związanych z usługą promocyjną, w tym także koszt zakupu towarów.
Obie firmy uważały, że jest to jedna usługa kompleksowa i że zleceniobiorca nie powinien płacić VAT od wydania nagród. Miał natomiast prawo do odliczenia całości podatku naliczonego, wynikającego z otrzymanej faktury.
Dyrektor warszawskiej izby skarbowej zakwestionował ten sposób rozliczeń. Stwierdził, że usługa marketingowa i wydanie nagród to dwa odrębne świadczenia. – Przede wszystkim inny jest ich odbiorca – zauważył dyrektor. Wskazał, że usługa jest świadczona na rzecz spółki, a dostawa towarów na rzecz zwycięzcy konkursu. W związku z tym spółka medialna powinna płacić firmie PR oddzielnie za usługę marketingową i oddzielnie za wydanie nagród. Przy tym zleceniodawca może odliczyć VAT wyłącznie od usługi marketingowej.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Nie miał wątpliwości, że usługa świadczona przez firmę marketingową jest kompleksowa i że firma PR powinna uwzględniać całość kosztów w jednej fakturze. Zasadniczo chodzi bowiem o usługę marketingową, a nagrody są tylko jej elementem – orzekł sąd.
WSA odwołał się przy tym do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie usług reklamowych (sygn. akt C-69/92, C-68/92), w którym TSUE stwierdził, że obejmują one również nieodpłatne przekazanie towarów.
Nie zgodził się z tym NSA. Sędzia Marek Kołaczek stwierdził, że nie można traktować jako jednego świadczenia kompleksowego usługi, w ramach której dochodzi do wydania nagród na rzecz konsumentów. Chyba że są to prezenty o małej wartości (ponieważ nie są one opodatkowane). Takim prezentem mogą być np. gadżety z logo firmy – wyjaśnił NSA.
Sędzia Kołaczek przypomniał, że w tej sprawie jest już utrwalona linia orzecznicza. Wynika z niej jednoznacznie, że nieodpłatne przekazanie nagrody rzeczowej klientowi przez organizatora konkursu, realizowane na zlecenie podmiotu trzeciego w ramach działań marketingowych, jest dostawą towaru odrębną od usługi(wyroki o sygn. akt.: I FSK 271/13, I FSK 697/13, I FSK 112/13, I FSK 1433/13, I FSK 1652/13).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 12 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1863/13.