Resort finansów ma nadzieję, że przełoży się to na obniżkę kosztów najmu. Zmiany pomogą też samorządom w realizowaniu przez nie polityki mieszkaniowej.
Zwolnienie ma przysługiwać wyłącznie w sytuacji, gdy nieruchomość zostałaby następnie wynajęta lub wydzierżawiona osobom fizycznym na ich własne cele mieszkaniowe. Skorzystać mają na tym m.in. społeczne inicjatywy mieszkaniowe, o których mowa w art. 30a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224). Chodzi o instytucje, które mają zastąpić dotychczasowe towarzystwa budownictwa mieszkaniowego (TBS) w realizacji polityki mieszkaniowej. Mogą one m.in. wynajmować mieszkania: powiatowi, gminie, jednoosobowej spółce gminnej lub związkowi międzygminnemu ‒ w celu podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej.