To teza wczorajszej uchwały NSA. Sędziowie, w poszerzonym siedmioosobowym składzie wyjaśnili, że błędnie doręczone postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji jest w takiej sytuacji niewiążące.
Błąd organu, nie podatnika