Tym samym uznał, że będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy. Przepis ten uzależnia zastosowanie stawki 0 proc. VAT od otrzymania przez podatnika, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE. W art. 41 ust. 6a wymienione zostały przykładowe takie dowody. Nie ma wśród nich potwierdzenia z Elektronicznego Systemu Nadawcy, o który spytała spółka.
Dyrektor KIS potwierdził jednak, że akceptowany będzie dokument wygenerowany z tego systemu, zawierający komunikat: „doręczenie”. Może to być także komunikat: „przesyłka dotarła do kraju przeznaczenia” lub „przesyłka wysłana z Polski”, pod warunkiem że eksporter będzie posiadał odpowiedzi potwierdzające doręczenie przesyłki do adresata wraz ze wskazaniem daty doręczenia.