Przesłanką do wprowadzenia w Polsce minimalnego podatku dochodowego było założenie nieuzasadnionego nadmiernego wyprowadzania zysków z Polski przez przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe. Rykoszetem obrywają jednak przedsiębiorcy, którzy działają lokalnie (bez powiązań zagranicznych) i zarazem nie mają pełnej swobody w kształtowaniu wyników prowadzonej działalności.
Chodzi m.in. o przedsiębiorstwa, których sprzedaż jest objęta taryfą: przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, przedsiębiorstwa ciepłownicze, dostawców gazu, energii elektrycznej itp. Ale problem dotyczy również innych podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności są zobligowane do określania swoich cen zgodnie z obowiązującymi ustawami lub wydanymi na ich podstawie aktami normatywnymi („podmioty taryfowe”).