Goodwill to dodatnia wartość firmy, rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Określa ona reputację przedsiębiorstwa i jego pozycję rynkową. Można ją także określić jako cenę zakupu oczekiwanych korzyści ekonomicznych nabywanych wraz z aktywami.
Zasadniczo podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest opodatkowana wartość rzeczy i praw majątkowych. Goodwill nie jest rzeczą, ale czy jest prawem majątkowym w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC?