Do końca maja Ministerstwo Finansów czeka na odpowiedzi od zainteresowanych, czy należy uregulować zawód księgowego, a jeśli tak, to w jaki sposób.

Poinformowało o tym wczoraj w komunikacie.
Informacje o planach zmian w tym zakresie pojawiły się już na początku roku. Niektórzy księgowi odebrali je jako rewanż za krytykę Polskiego Ładu, w tym zwłaszcza za narzekanie na kłopoty z obliczaniem zaliczek na PIT.
Jednak prace nad uregulowaniem zawodu toczyły się już wcześniej. Projekt odpowiedniej ustawy miał być przekazany do konsultacji już we wrześniu ubiegłego roku. Pisaliśmy o tym w artykule „Księgowi pełni obaw. Tym razem nie o Polski Ład” (DGP nr 28/2022).
Na razie MF nie ujawnia projektu (jeśli w ogóle powstał), natomiast ogłosiło prekonsultacje dotyczące przyszłości zawodu księgowego.
Przypomnijmy, że dotychczas w Polsce nie było przepisów regulujących zawód księgowego. Ustawa o rachunkowości zawierała jedynie wymagania co do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli w praktyce funkcjonowania biur rachunkowych.
W 2014 r. zlikwidowano jednak wymogi uzyskiwania uprawnień (certyfikatu księgowego). Obecnie kwalifikacje muszą posiadać tylko biegli rewidenci badający sprawozdania finansowe i doradcy podatkowi.
Teraz Ministerstwo Finansów opracowało kilkanaście pytań w czterech blokach tematycznych. Dotyczą one zarówno samego zawodu księgowego, jak i usług prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Przede wszystkim resort chce wiedzieć, czy zawód księgowego powinien być w ogóle regulowany, a jeśli tak, to jaki powinien być zakres czynności zastrzeżonych dla niego. Czy regulowane ma być wykonywanie zawodu księgowego czy prowadzenie biura rachunkowego, czy może wyłącznie podpisywanie sprawozdań finansowych?
Można też przedstawić inne propozycje dotyczące rozwoju tego zawodu.
„Analiza wyników konsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań” – poinformowało Ministerstwo Finansów.
Pytania są dostępne na stronie resortu finansów (w zakładce: Co robimy/Rewizja finansowa i zawody księgowe/Zawody księgowe).
Wypełnione formularze z odpowiedziami należy przesyłać do 31 maja 2022 r. na adres: księgowy-prekonsultacje@mf.gov.pl.
MF udostępniło też na swojej stronie dokument, w którym pokazuje m.in., jak zawód księgowego uregulowany jest w innych państwach.