Od wynagrodzenia za zarządzanie przedsiębiorstwem trzeba płacić wysokie podatki – orzekają sądy. Zarządzający i szefowie firm znaleźli jednak sposób, jak je obniżyć
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem, walczą w sądach o opodatkowanie wynagrodzenia według 19-proc. stawki liniowej PIT (właściwej dla przychodów z działalności). W kolejnych wyrokach (np. z 13 listopada 2014 r., sygn. akt II FSK 2609/12) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza, że jest to przychód z działalności opodatkowanej osobiście, opodatkowany według skali podatkowej, a więc według stawek 18 proc. i 32 proc. Sąd przyznał w przywołanej sprawie, że nie ma znaczenia ani to, że zarządzający jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, ani to, że umowa ze spółką nie została nazwana jako umowa o zarządzanie czy menedżerska.
Niekorzystne skutki