Minister odniósł się w niej do pojęcia „transakcja kontrolowana”, które zostało zdefiniowane w art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT i art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Z przepisów tych wynika, że transakcjami kontrolowanymi są „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.
Przedsiębiorcy powiązani, którzy realizują transakcje kontrolowane, muszą w związku z tym zadbać, aby odpowiadały one warunkom rynkowym. Przy czym nie dla każdej takiej transakcji mają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie bowiem z art. 23w ust. 2 ustawy o PIT i art. 11k ust. 2 ustawy o CIT wymóg ten dotyczy transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość przekroczy określone progi, od 2 mln zł do 10 mln zł (inne zasady dotyczą tzw. transakcji rajowych).