Większość tematów konferencji dotyczyła zmian wchodzących w życie już za dwa miesiące. Największa z nich wiąże się z opodatkowaniem zagranicznych spółek kontrolowanych. Agata Czerniak z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP zwróciła uwagę, że nowe regulacje są wymierzone nie tylko w spółki działające w rajach podatkowych, lecz także w te uzyskujące dochody bierne w krajach o relatywnie niskiej stawce opodatkowania. Stąd pytanie, czy nie będą one sprzeczne z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z innymi państwami.

– Ich założeniem jest opodatkowanie dochodów tylko w jednym państwie – przypomniała ekspertka. Zwróciła jednak uwagę na to, że Modelowa Konwencja OECD (będąca wzorcem umów bilateralnych) ma na celu zapobieganie nie tylko podwójnemu opodatkowaniu, lecz także unikaniu opodatkowaniu przez podatników.