Takie zmiany wynikają z opublikowanego projektu nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży. Dotychczasowe rozporządzenie w tym zakresie z 31 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2519) obowiązuje tylko do końca br.
Nowe wejdzie w życie kolejnego dnia, tj. 1 stycznia 2022 r. i będzie obowiązywało do końca 2023 r. Wyjątkiem będą zmiany dla myjni, one wejdą w życie dopiero od 1 lipca 2022 r.