Radosław Kowalski, doradca podatkowy
Od stycznia 2022 r. za sprawą Polskiego Ładu indywidualny przedsiębiorca, który wykupi przedmiot leasingu po zakończeniu 2021 r. (w praktyce najczęściej dotyczy to samochodów), przy jego odpłatnym zbyciu nie uniknie podatku bez względu na to, czy wprowadzi przedmiot do ewidencji środków trwałych, czy nie. Wyjątek to sprzedaż po upływie sześciu lat od miesiąca następującego po wycofaniu np. takiego auta z działalności (czyli tak jak do tej pory było ze środkami trwałymi). Tak wynika z ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w momencie oddawania tego numeru do druku czekała na publikację w Dzienniku Ustaw), która do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981; dalej: ustawa o PIT) dodała dwa nowe przepisy: pkt 4 w art. 10 ust. 2 i pkt 19 w art. 14 ust. 2.