Jak uniknąć niekorzystnych zmian w zakresie poleasingowej sprzedaży auta? Może w tym pomóc podarowanie samochodu bliskiej osobie

Taka osoba będzie mogła bez PIT sprzedać pojazd już po upływie pół roku.
To jeden z pomysłów, które pojawiają się na branżowych forach internetowych w odpowiedzi na zmiany przewidziane w nowelizacji zwanej potocznie Polskim Ładem. Ustawa została przyjęta przez parlament 29 października br. i czeka tylko na podpis prezydenta oraz opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Wykup auta z leasingu

Jedna ze zmian zawartych w Polskim Ładzie ma uderzyć w przedsiębiorców, którzy biorą samochody w leasing, a po spłacie rat wykupują auto do majątku prywatnego i sprzedają je po upływie pół roku. W takiej sytuacji nie ma podatku od dochodu ze zbycia, co wynika obecnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Wielokrotnie potwierdzał to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych.
Ministerstwo Finansów uznało jednak takie działania za proceder na granicy prawa. Zaproponowało więc niekorzystną dla podatników zmianę. Pisaliśmy o niej m.in. w artykule „Po leasingu trzeba będzie odczekać sześć lat, aby wykupić samochód” (DGP nr 147/2021).
Przypomnijmy więc tylko, że od 2022 r. ten, kto będzie chciał uniknąć podatku od dochodu ze sprzedaży poleasingowego pojazdu, będzie musiał odczekać sześć lat od wycofania samochodu z firmy. Wejdzie bowiem w życie przepis, zgodnie z którym przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomej (np. auta), wykupionej do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rzecz ta zostanie wycofana z firmy a dniem jej zbycia nie upłynie sześć lat (art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT).
Należy pamiętać, że zmiany będą dotyczyć nie tylko umów leasingu zawartych od 1 stycznia 2022 r., ale także tych, które już zostały podpisane, jeżeli auta zostaną wykupione z leasingu po 31 grudnia 2021 r. Warto więc się jeszcze pośpieszyć i skorzystać z dotychczasowych zasad. Pisaliśmy o tym w artykule „Warto się pospieszyć z wykupem auta z leasingu” (DGP nr 188/2021).

Jak uniknąć podatku przy wykupie auta z leasingu. Jest furtka

Podatnicy już myślą, jak uniknąć daniny bez konieczności odczekania sześciu lat. Na internetowych forach dzielą się pomysłem, aby przekazać pojazd w darowiźnie bliskiej osobie, a ta będzie mogła sprzedać auto bez podatku już po upływie pół roku.
- Znowelizowane przepisy ustawy o PIT mówią wyraźnie o przychodach z odpłatnego zbycia składników majątku, a nie jakiegokolwiek zbycia majątku - przyznaje Damian Kłosowicz, prawnik w kancelarii Staniek & Partners.
Potwierdza zatem, że możliwe będzie rozwiązanie, w którym przedsiębiorca wykupuje samochód z leasingu, a następnie obdarowuje nim np. swoją córkę, która następnie sprzeda auto bez PIT po upływie pół roku (zgodnie z zasadą ogólną).

Bez podatku od darowizny

Sama darowizna również nie będzie opodatkowania, ze względu na to, że obdarowana będzie osoba z tzw. zerowej grupy podatkowej, a zatem w grę wchodzi zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Damian Kłosowicz podkreśla jednak, że będzie to możliwe tylko przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki cywilnej. W przypadku spółki jawnej w grę będzie wchodzić obowiązek dodatkowej zapłaty podatku od spadków i darowizn.
- Organy podatkowe od wielu lat stoją na stanowisku, że skoro spółka jawna ma tzw. ułomną osobowość prawną oraz ma majątek odrębny od majątku jej wspólników, to obdarowana córka wspólników nie będzie dla samej spółki „zstępną”. W takiej sytuacji nie będzie miało zatem zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - przypomina ekspert.
Przypomnijmy, że do tzw. zerowej grupy podatkowej należą: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha.
Przy darowiźnie na rzecz innych osób obowiązuje kwota wolna od podatku 9637 zł od jednego darczyńcy (obowiązuje ona w okresie pięciu lat). Jeśli wysokość darowizny przekroczy kwotę 9637 zł, trzeba ją zgłosić do właściwego urzędu skarbowego (na druku SD-Z2) w ciągu pół roku i dokładne udokumentować. Tylko jeśli wartość darowizny jest niższa od kwoty 9637 zł od jednego darczyńcy w okresie pięciu lat od daty pierwszej darowizny, zawiadamianie nie jest wymagane.

Z podatkiem

Co zrobi obdarowany z pieniędzmi ze sprzedaży auta to już jego sprawa.
Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, przestrzega jedynie przed zwrotnym transferem tych pieniędzy na rzecz darczyńcy, podobnie jak i przed nieprzerwanym korzystaniem przez darczyńcę z tego pojazdu (mimo dokonanej darowizny).
W takich sytuacjach bowiem fiskus może stwierdzić, że darowizna była pozorna.
- Konsekwencją tego byłoby opodatkowanie dochodu ze zbycia pojazdu, tak jakby darowizna nie miała miejsca - wyjaśnia Paweł Mazurkiewicz.
Damian Kłosowicz przestrzega przed jeszcze innym sposobem na uniknięcie podatku dochodowego - sprzedażą pojazdu po znacznie zaniżonej cenie. Wprowadzone Polskim Ładem przepisy odsyłają do art. 19 ustawy o PIT, który zezwala na ustalenie wysokości przychodu przez organ podatkowy, jeżeli cena umowna będzie bez uzasadnionej przyczyny odbiegać od wartości rynkowej. ©℗
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw - czeka na podpis prezydenta i opublikowanie w Dz.U.
Sprzedaż auta wykupionego z leasingu / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe