To jedno z pierwszych rozstrzygnięć sądów administracyjnych wydanych na gruncie obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. przepisu ograniczającego możliwość rozliczenia straty podatkowej w przypadku restrukturyzacji.
Co się zmieniło