Rząd podpisał umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która wdraża do polskiego prawa postanowienia FATCA.

Chodzi o amerykańską ustawę, która zobowiązuje zagraniczne (w tym polskie) instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń itp.) do przekazywania danych o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy. Instytucje, które nie podejmą współpracy, będą w przyszłości otrzymywać płatności z terytorium USA pomniejszone o 30-proc. podatek.

Umowa podpisana przez rząd pozwala podatnikom przekazywać do USA informacje bez naruszania zapisów polskiego prawa (np. ustawy o ochronie danych osobowych). Z porozumienia wynika też zasada wzajemności w przekazywaniu informacji. To oznacza, że informacje o rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane automatycznie również przez USA. Według danych amerykańskiego urzędu podatkowego w pierwszym półroczu 2014 r. już 1577 amerykańskich podatników oddało swoje paszporty i „zielone karty”, aby uchronić się przed skutkami wprowadzenia tej ustawy.

Więcej w środowym wydaniu DGP.