Już 210 polskich instytucji finansowych zadeklarowało, że będą informować amerykańskiego fiskusa o stanie rachunków swoich klientów związanych z USA. Ale większość nie zaczęła jeszcze nawet identyfikować ich kont
Nie pozwala na to nasze prawo. Polska nadal nie ratyfikowała umowy z USA, która pozwoliłaby wykonać obowiązki płynące z amerykańskiej ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Ustawa ta została przyjęta cztery lata temu jako część pakietu działań antykryzysowych. Jej postanowienia wchodzą w życie stopniowo, począwszy od 2013 r.
Po to jednak, żeby ustawa mogła być stosowana także za granicą, każdy kraj powinien podpisać z rządem USA stosowną umowę – Intergovernmental Agrement (IGA).