Z wnioskiem o interpretację wystąpił sprzedawca biletów. Wyjaśnił, że klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, ale aby odzyskać należność, musi przedstawić bilety oraz paragon fiskalny. Musi też wypełnić formularz, na którym znajdują się m.in. takie dane, jak: adres, liczba i numery biletów, kwota do zwrotu, numer zamówienia, numer paragonu, uzasadnienie zwrotu, dane do przelewu (jeśli taką formę zwrotu pieniędzy wybierze). Zwroty są ujmowane w odrębnej ewidencji.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził, że takie postępowanie podatnika jest zgodne z par. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363), zgodnie z którym zwrot towarów skutkujący odzyskaniem przez klienta całości lub części zapłaty należy ująć w odrębnej ewidencji zawierającej określone dane. Organ wskazał też, że jest ona podstawą do prawidłowego rozliczenia transakcji, tj. pomniejszenia podstawy opodatkowania i wykazania odpowiedniej kwoty w deklaracji miesięcznej.