Gdy klient zwraca część towaru, sprzedawca nie może anulować z pamięci urządzenia fiskalnego pierwotnej transakcji i wystawiać nowego paragonu – stwierdziła bydgoska izba skarbowa.

Z wnioskiem o interpretację wystąpił sprzedawca biletów. Wyjaśnił, że klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, ale aby odzyskać należność, musi przedstawić bilety oraz paragon fiskalny. Musi też wypełnić formularz, na którym znajdują się m.in. takie dane, jak: adres, liczba i numery biletów, kwota do zwrotu, numer zamówienia, numer paragonu, uzasadnienie zwrotu, dane do przelewu (jeśli taką formę zwrotu pieniędzy wybierze). Zwroty są ujmowane w odrębnej ewidencji.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził, że takie postępowanie podatnika jest zgodne z par. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363), zgodnie z którym zwrot towarów skutkujący odzyskaniem przez klienta całości lub części zapłaty należy ująć w odrębnej ewidencji zawierającej określone dane. Organ wskazał też, że jest ona podstawą do prawidłowego rozliczenia transakcji, tj. pomniejszenia podstawy opodatkowania i wykazania odpowiedniej kwoty w deklaracji miesięcznej.
Za nieprawidłowe dyrektor IS uznał jednak ewidencjonowanie zwrotu części biletów za pomocą kasy rejestrującej – poprzez wprowadzenie do niej pierwotnej transakcji in minus i powtórne zaewidencjonowanie w odpowiedniej wysokości, tj. po uwzględnieniu wartości zwrotu.
Jak wyjaśnił, obowiązek uwzględnienia w pamięci urządzenia fiskalnego sprzedaży w prawidłowej wysokości – niezależnie od ujęcia jej w odrębnej ewidencji – istnieje wyłącznie w przypadku wystąpienia oczywistej omyłki.
Trzeba prowadzić odrębny rejestr
Przepisy wymagają, aby ewidencja zwrotu towarów zawierała:
● datę sprzedaży;
● nazwę towaru;
● termin dokonania zwrotu;
● wartość brutto zwracanego towaru oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całej należności;
● zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności;
● dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
● protokół przyjęcia zwrotu towaru podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 września 2014 r., nr ITPP1/443-686/14/AJ