Limity, od których zależą uprawnienia podatników, będą w 2015 r. niższe od obowiązujących teraz
Przedsiębiorcy, których tegoroczne przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczą 5 015 tys. zł, będą mogli korzystać w 2015 r. ze statusu małych podatników dla celów PIT, CIT i VAT. A z nim łączy się wiele ułatwień, np. prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych czy kasowej metody rozliczeń VAT. Wspomniany limit jest niższy o 53 tys. zł niż obowiązujący w tym roku (5068 tys. zł), co wynika z osłabienia euro. Przy jego obliczaniu bierze się bowiem pod uwagę kwotę 1,2 mln euro, którą mnoży się przez kurs ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego (i wynik zaokrągla się do tysiąca złotych). Wczorajszy kurs euro to 4,1792 zł. Bierze się go pod uwagę także przy przeliczaniu pozostałych wartości podanych w przepisach podatkowych i wyrażonych w euro.
Dwa limity VAT