Przypomnijmy, że podatnicy, którzy sprzedadzą mieszkanie, dom lub działkę, nie czekając pięciu lat od nabycia i chcą uniknąć podatku dochodowego, muszą w ciągu trzech lat przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 25 ustawy o PIT). Chodzi jednak o sprzedaż prawa do nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Z pytaniem wystąpił natomiast podatnik, który zawarł ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz umowę o przeniesienie własności lokalu. Następnie złożył wniosek do sądu o wpis do dotychczasowej księgi wieczystej wzmianki o wyodrębnieniu lokalu, a zarazem o założenie dla niego nowej księgi wieczystej.