Zastosują za to nowe oznaczenia związane z unijnym pakietem e-commerce. Faktury uproszczone i bilety będą wykazywane w jednolitym pliku kontrolnym zbiorczo.
Zmiany wprowadzi nowelizacja rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.). Dokument ma wejść w życie od 1 lipca br., ale dopiero został skierowany do podpisu ministra finansów (do zamknięcia wydania nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw). Zmiany trzeba będzie odzwierciedlić dopiero w JPK składanym do 25 sierpnia, za czerwiec stosowane będą jeszcze dotychczasowe zasady. Nie zmieni się za to schema, na której będzie składany lipcowy JPK.