Przedsiębiorcy składający jednolity plik kontrolny nie będą już oznaczać symbolem MPP jakichkolwiek transakcji opłaconych w podzielonej płatności.

Zastosują za to nowe oznaczenia związane z unijnym pakietem e-commerce. Faktury uproszczone i bilety będą wykazywane w jednolitym pliku kontrolnym zbiorczo.
Zmiany wprowadzi nowelizacja rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.). Dokument ma wejść w życie od 1 lipca br., ale dopiero został skierowany do podpisu ministra finansów (do zamknięcia wydania nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw). Zmiany trzeba będzie odzwierciedlić dopiero w JPK składanym do 25 sierpnia, za czerwiec stosowane będą jeszcze dotychczasowe zasady. Nie zmieni się za to schema, na której będzie składany lipcowy JPK.
Podzielona płatność nie w JPK
Najważniejsza nowość dotyczy kodu MPP, którym obecnie należy oznaczać transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. To oznacza, że muszą być spełnione łącznie dwa warunki:
■ faktura dotyczy towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
■ należność brutto na fakturze przekracza 15 tys. zł.
Resort finansów zrezygnował z tego oznaczenia, bo jak tłumaczył w wywiadzie dla DGP Paweł Selera, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w MF, nie chce mnożyć barier w stosowaniu podzielonej płatności (DGP nr 117/2021 „Na razie nie rozszerzymy obowiązku stosowania podzielonej płatności”).
Pakiet e-commerce
W JPK_V7 pojawią się nowe symbole związane z wejściem w życie unijnego pakietu e-commerce. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, która zastąpi obecną sprzedaż wysyłkową, oraz usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów UE będą oznaczane symbolem WSTO_EE na podstawie dokumentów wewnętrznych.
Internetowe platformy sprzedażowe, które od lipca br. mają być odpowiedzialne za pobór VAT od pozaunijnych przesyłek o niskiej wartości (do 150 euro), ale nie zarejestrują się w punktach IOSS bądź OSS, będą musiały z kolei stosować w JPK_V7 nowe oznaczenie IED.
Ulga na złe długi
Kolejną nowością będzie obowiązek wykazywania w JPK_V7 terminu płatności lub otrzymania zapłaty w związku z planami skorzystania z ulgi na złe długi. Ma to ułatwić weryfikację, czy wierzytelność jest faktycznie nieściągalna, bez konieczności prowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych lub sprawdzających.
Oznaczenia GTU
W rozliczeniach za lipiec br. zostaną doprecyzowane wątpliwości dotyczące obecnie stosowanych oznaczeń. I tak z przepisów wynikać będzie wprost, że symbol GTU_01 dotyczy wyłącznie alkoholu przeznaczonego do spożycia (piwa, wina, wyrobów spirytusowych, napojów fermentowanych), a nie jak wynikałoby z nich do tej pory nawet kosmetyków i perfum zawierających alkohol (dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i resort finansów w odpowiedziach na interpelacje poselskie potwierdzali, że nie taka była ich intencja, ale dla pewności przepisy zostaną zmienione).
Z podobnych powodów doprecyzowane zostanie, że oznaczenie GTU_09 dotyczy wyłącznie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zagrożonych niedostępnością w związku z wywozem poza terytorium kraju, a więc objętych obowiązkiem zgłoszenia w wykazie głównego inspektora sanitarnego. W dotychczasowym brzmieniu przepisów mowa jest też o lekach i wyrobach medycznych, co mogło budzić pytania o oznaczanie także innych produktów.
Oznaczenie GTU_07 odnosi się do pojazdów i części samochodowych. Obecnie z rozporządzenia wynika, że chodzi o towary oznaczone wyłącznie kodami CN 8701–8708 oraz CN 8708 10. Zmiana tylko doprecyzowuje, że chodzi o pojazdy oraz części (CN ex 8701–8708). Nie rozwiązuje wszystkich problemów, o których pisaliśmy w artykule „Księgowi muszą się znać na felgach i oponach” (DGP nr 233/2020). Nadal bowiem niektóre części samochodowe będą musiały być oznaczane kodem GTU_07, a inne nie.
Oznaczenie GTU_10 dotyczy również części budynków, budowli i gruntów i udziałów w prawie własności, co odpowie na dotychczasowe wątpliwości firm deweloperskich, które uważają, że taki symbol nie dotyczy sprzedaży np. lokalu mieszkalnego i garażu. Doprecyzowano też, że oznaczenie GTU_08 dotyczy wyłącznie metali szlachetnych oraz nieszlachetnych określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT, a nie jak dotychczas także towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika. Dostawa olejów opałowych objętych przepisami pakietu paliwowego (art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT) będzie podlegać wyłącznie oznaczeniu GTU_02, a podatnicy, którzy sprzedają folię stretch, niezależnie od sprzedaży urządzeń elektronicznych i części do nich, mieliby oznaczać taką transakcję symbolem GTU_06.
Wprowadzone zostaną też zmiany związane ze stosowaniem symbolu GTU_12 dotyczącego świadczenia usług niematerialnych. Po pierwsze przypisano do nich odpowiednie symbole PKWiU według klasyfikacji PKWiU 2015. Po drugie kodem w rozliczeniach za lipiec objęte zostaną też usługi audytu finansowego.
Wbrew pierwotnym planom nie zmieni się obowiązek oznaczania symbolem TP wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, bez względu na ich wartość. Takie oznaczenie nie będzie wymagane jedynie przy powiązaniach z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek.
Faktury uproszczone i bilety
Nowelizacja rozwiąże problem z ujmowaniem w JPK_V7 faktur uproszczonych, czyli paragonów z NIP do 450 zł (lub 100 euro). Podatnicy już na stałe będą mogli wykazywać je zbiorczo. MF zakładało, że taki stan będzie trwać tylko do końca czerwca br. (pierwotnie zakładano nawet, że do końca 2020 r.). Nowelizacja wprowadzi te zasady bezterminowo.
Ta zmiana nie rozwiąże jednak całkowicie problemu raportowania faktur uproszczonych. Nadal muszą one być wykazywane pojedynczo w JPK_FA przekazywanych na żądanie fiskusa. Pisaliśmy o tym w artykule „Nadal trzeba raportować pojedyncze faktury uproszczone” (DGP nr 100/2021)
Nowelizacja reguluje też możliwość zbiorczego wykazywania jednorazowych biletów za przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych przez podatników uprawnionych do przewozu osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.
Zmiana ta łączy się z inną zawartą w nowelizacji z 17 czerwca br. rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1105). Od 1 lipca zniesie ona ograniczenie limitu kilometrów, w związku z tym każdy bilet będzie podstawą do odliczenia podatku naliczonego.
Obecnie za fakturę uznaje się jedynie bilety za przejazd na odległość większą niż 50 km. Przy mniejszych odległościach trzeba poprosić w kiosku albo u kierowcy o fakturę, co jest kłopotliwe.