Paweł Selera: Publikacja przepisów wprowadzających Krajowy System e-Faktur w Dzienniku Ustaw planowana jest na 1 października. Od tego dnia każdy przedsiębiorca będzie mógł przetestować to rozwiązanie przez trzy miesiące.

Pod koniec lutego 2022 r. wygasa zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie w Polsce w niektórych branżach obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Na jakim etapie jest proces przedłużania tej zgody?
Działamy aktywnie w tym zakresie, jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską. Wniosek derogacyjny przekażemy na przełomie czerwca i lipca, ale jego treść, jeszcze na etapie jego sporządzania, została przez nas skonsultowana z Komisją, więc nie ma obaw co do jego odrzucenia.
Czy rząd wnioskował o wprowadzenie powszechnego obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, co zapowiadał minister finansów Tadeusz Kościński w wywiadzie dla DGP?
Priorytetem jest teraz dla nas bezpieczne przedłużenie stosowania w Polsce mechanizmu podzielonej płatności w aktualnej formule.
Od lipca br. resort finansów chce zlikwidować obowiązek oznaczania w JPK_V7 symbolem MPP jakichkolwiek transakcji realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności. Co go do tego przekonało?
Zmiany, które wprowadzamy, są dwutorowe. Z jednej strony Ministerstwo Finansów kontynuuje proces uszczelniania systemu podatkowego, z drugiej strony wprowadzamy pewne ułatwienia dla biznesu. Z tego założenia wywodzi się koncepcja SLIM VAT. Oba procesy są powiązane, można powiedzieć synchroniczne. Upraszczanie rozliczeń jest możliwe dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, takim jak chociażby JPK_VAT z deklaracją. Rozwiązania te i analityka pozwalają na likwidację nadmiarowych obowiązków, które w ustawie o VAT są jeszcze od 2004 r. Oczywiście analizujemy też, jak wyglądają obowiązki przedsiębiorców w innych krajach, i implementujemy stamtąd dobre praktyki. Chciałbym dodać, że SLIM VAT 2 to nie koniec procesu upraszczania w VAT, bo pracujemy już nad kolejną odsłoną tego pakietu.
fot. Materiały prasowe
Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów
Co będzie w SLIM VAT 3?
Za wcześnie jeszcze na szczegóły.
Wrócę jeszcze do split paymentu. Pierwotnie pomysł był inny i resort finansów chciał rozszerzyć obowiązek oznaczania w JPK_V7 symbolem MPP nawet transakcji dobrowolnie realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności. To chyba nie było zgodne z duchem wprowadzanych uproszczeń?
Rzeczywiście, biznes wskazywał, że „wyłuskiwanie” przez sprzedawcę faktur opłaconych dobrowolnie w MPP byłoby bardzo trudnym obowiązkiem i mogłoby generować błędy. Nie chcemy mnożyć barier w stosowaniu podzielonej płatności, wręcz przeciwnie, chcemy zachęcać przedsiębiorców, aby wchodzili w ten system. Tym bardziej że w ramach projektu SLIM VAT umożliwiamy coraz szerszy zakres uwalniania środków z rachunku VAT.
Czy w takim razie pomysł rozszerzenia obowiązku stosowania oznaczenia MPP na wszystkie transakcje był błędem?
To nie był błąd. Był to pierwszy etap przeglądu całego systemu oznaczeń w JPK. Zmiana miała też ważne znaczenie statystyczne. Na aktualnym etapie, wraz ze wzrostem efektywności analitycznych działań KAS, takie oznaczenia przestają być niezbędne. Stąd proponowane zmiany, które jednocześnie idą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców.
Resort finansów przeniósł zapowiadane wcześniej uproszczenia dotyczące fakturowania ze SLIM VAT 2 do innego projektu nowelizacji ustawy o VAT – tego, który ma na celu wdrożenie dobrowolnego systemu e-fakturowania. Dlaczego?
Chcemy, aby uproszczenia w zakresie wystawiania faktur i faktur korygujących znalazły się zbiorczo w projekcie wprowadzającym Krajowy System e-Faktur. Systemowo znacznie bardziej tam pasują. W projekcie znajdą się więc zarówno przepisy, które likwidują wymogi oznaczania faktur mianem duplikat, jak i likwidujące wymogi dodatkowego oznaczania faktur korygujących sformułowaniem „faktura korygująca” bądź „korekta”. Będą też zmiany dotyczące wystawiania zbiorczych faktur korygujących oraz wydłużenie terminu na wystawianie faktur przed transakcją.
Czy zmiany, które przeniesiono do projektu dotyczącego e-fakturowania, znajdą się tam w identycznym brzmieniu jak te, które poznaliśmy w trakcie prekonsultacji SLIM VAT 2?
Będą one miały bardzo zbliżone brzmienie. Zostaną jednak odpowiednio dopasowane do projektu wdrażającego Krajowy System e-Faktur.
Kiedy to nastąpi?
Projekt zostanie opublikowany już niedługo, na przełomie czerwca i lipca.
Założenia są takie, by obie nowelizacje ustawy o VAT, tj. pakiet SLIM VAT 2 oraz przepisy wprowadzające Krajowy System e-Faktur, weszły w życie już od października tego roku. SLIM VAT przeszedł już sejmowe czytanie, ale drugi projekt ciągle nie został przyjęty przez rząd. Nie obawiacie się spóźnienia i jego skutków dla firm?
Publikacja przepisów wprowadzających Krajowy System e-Faktur w Dzienniku Ustaw planowana jest na 1 października. Od tego dnia każdy przedsiębiorca będzie mógł przetestować to rozwiązanie przez trzy miesiące. Przepisy wejdą więc w życie z trzymiesięcznym vacatio legis, aby firmy miały czas na przygotowanie się do nich.
Projekt wdrażający Krajowy System e-Faktur zakłada, że stosowanie faktur elektronicznych będzie dobrowolne, natomiast podatnik, który się na to zdecyduje, będzie mógł liczyć na pewne zachęty. Przykładowo odzyska szybciej niż obecnie nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym (w ciągu 40 dni, a nie 60 dni). Czy to zbyt mało, aby przedsiębiorcy zdecydowali się na nowe rozwiązanie?
Jeszcze w trakcie konsultacji projektu zostaliśmy zasypani uwagami firm, potwierdzającymi bardzo duże zainteresowanie e-fakturowaniem. Stosowanie e-faktur wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorców, chociażby możliwością przechowywania ustrukturyzowanych faktur na elektronicznej platformie. Co do oferowanych zachęt, to chciałbym wspomnieć, że już obecnie, mimo ustawowego, podstawowego terminu 60 dni na zwrot VAT, urzędy skarbowe zwracają nadwyżkę VAT szybciej, o ile oczywiście nie budzi ona wątpliwości. Wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur jeszcze bardziej skróci te terminy.
Podatnicy, którzy zdecydują się na e-fakturowanie, będą pod pełnym nadzorem fiskusa. Może w takim razie mogliby mieć szybciej uwalniane środki z rachunku VAT?
Dalsze skracanie terminów uwalniania środków z rachunków VAT to nasz priorytet. Musimy jednak pamiętać, że trzeba też zapewnić urzędowi skarbowemu odpowiedni czas na weryfikację prawa do zwrotu.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur, muszą się jednak liczyć z kosztami dostosowania swoich systemów informatycznych do nowego rozwiązania. Ponadto istnieje obawa, że struktury e-faktur będą się często zmieniać, podobnie jak wcześniej struktury JPK. To budzi pytania o opłacalność takiego kroku…
Wydatki na dostosowanie systemów informatycznych zamortyzują się, bo korzyści z e-fakturowania są większe niż koszty związane z systemami informatycznymi. Co do zmian struktur JPK, to już dziś robimy wszystko, by odbywało się to jak najrzadziej. Wspomniane wcześniej i projektowane obecnie zmiany dotyczące oznaczeń w ewidencji VAT to tak naprawdę odpowiedź na postulaty samych przedsiębiorców i wyjaśnienie wątpliwości, które powstały wraz z wejściem w życie JPK_V7. Zmiany dokonywane są jedynie w koniecznym zakresie i chcemy je przeprowadzać z odpowiednim wyprzedzeniem. Będzie to dotyczyć także e-fakturowania.
Rozmawiał Mariusz Szulc