Pod koniec lutego 2022 r. wygasa zgoda Komisji Europejskiej na stosowanie w Polsce w niektórych branżach obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Na jakim etapie jest proces przedłużania tej zgody?
Działamy aktywnie w tym zakresie, jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską. Wniosek derogacyjny przekażemy na przełomie czerwca i lipca, ale jego treść, jeszcze na etapie jego sporządzania, została przez nas skonsultowana z Komisją, więc nie ma obaw co do jego odrzucenia.