Podatnicy nie wykazują wszystkich paragonów z NIP do 450 zł w JPK_V7, muszą to jednak robić, gdy przekazują fiskusowi JPK_FA.

Taki wymóg nie wynika wprost z przepisów, ale z wytycznych fiskusa zawartych m.in. w broszurze informacyjnej dotyczącej JPK_FA. Potwierdziło to też Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Co więcej, wskazało, że „paragony uznane za faktury uproszczone powinny być raportowane i identyfikowane w strukturze JPK_FA na podstawie numeru paragonu”. Zdaniem resortu nie jest dopuszczalne, aby podatnicy zamiast numeru paragonu wskazali inny numer, który nadali w ramach jednej serii dla faktur uproszczonych.
W praktyce przedsiębiorcy mają jednak kłopot z przekazaniem numerów paragonu z kas fiskalnych do programów księgowych. W związku z tym na paragonie w części niefiskalnej podają numer faktury uproszczonej (nadają kolejne numery faktur uproszczonych).
– Problem jest dość poważny, ponieważ w przypadku dużych sieci handlowych dostosowanie do konieczności raportowania faktur uproszczonych w JPK_FA jest nie lada wyzwaniem. Wprowadzanie zmian w systemach jest czasochłonne i kosztowne – twierdzi Michał Rodak, doradca podatkowy w Grant Thornton.
Wielomiesięczny spór
Zamieszanie z fakturami uproszczonymi powstało półtora roku temu, gdy weszły w życie przepisy ograniczające możliwość wymiany paragonów na faktury. Wówczas jednak wszyscy zwrócili uwagę na kłopoty, jakie ta zmiana generuje przy tworzeniu JPK_VAT.
Od 1 stycznia 2020 r. paragon można wymienić na frakturę jedynie wtedy, gdy na dowodzie z kasy fiskalnej widnieje NIP nabywcy.
Okazało się jednak, że kupujący nie może poprosić o zwykłą fakturę, gdy dostał paragon ze swoim NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro).
Po długich dyskusjach i odmiennych interpretacjach sprawę tę ostatecznie rozstrzygnął minister finansów w objaśnieniach z 16 października 2020 r. Wskazał w nich, że sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej, jeżeli został wydany paragon z NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP oraz fakturą standardową).
Z objaśnień ministra wynika również, że jeżeli nabywca chce otrzymać standardową fakturę na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro, powinien zażądać jej, zanim sprzedawca zaewidencjonuje sprzedaż w kasie fiskalnej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży w kasie, tylko od razu wystawić fakturę standardową – wynika z objaśnień.
Dla przedsiębiorców oznaczało to, że w JPK_VAT muszą wykazywać wszystkie paragony z NIP do 450 zł i podawać w nim ich numery. Wielokrotnie pokazywaliśmy, że to problem dla przedsiębiorców.
Doktor Jowita Pustuł, doradca podatkowy, radca prawny w J. Pustuł i współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne, w wywiadzie dla DGP zwróciła uwagę, że kolejność numeracji zależy od kolejki w sklepie (DGP nr 209/2020). – Kolejny klient w kolejce to kolejna transakcja i kolejny numer paragonu. Trudno uznać, że paragon z numerem jeden i paragon z numerem pięć mają kolejne numery – zwróciła uwagę ekspertka.
Niepełne rozwiązanie
Po serii naszych artykułów resort rozwiązał ten problem, pozwalając wykazywać w JPK_V7 faktury uproszczone zbiorczo, za pomocą raportu kasowego. Pierwotnie MF zakładało, że będzie to czasowa zmiana funkcjonująca do końca czerwca br. Jednak w marcu resort zadecydował, że będzie tak już na stałe, co wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT. Potwierdził też resort w odpowiedzi na nasze pytanie.
– To niewątpliwie bardzo dobra zmiana dla podatników, ponieważ dzięki niej nie musieliby poświęcać czasu i pieniędzy na modyfikacje ich systemów finansowo-księgowych, które pozwoliłyby prezentować faktury uproszczone tak jak standardowe faktury – komentuje Michał Rodak.
Dodaje jednak, że aby faktycznie przedsiębiorcy mogli z nich zrezygnować, Ministerstwo Finansów powinno wydać oficjalny komunikat lub zaktualizować broszurę informacyjną, wskazując wyraźnie, że faktury uproszczone nie podlegają raportowaniu w JPK_FA.
– Tylko konsekwentne podejście do braku raportowania faktur uproszczonych w strukturze JPK_V7 i strukturze JPK_FA ma sens – twierdzi ekspert.
Podkreśla, że mowa jest o dokumentach dotyczących sprzedaży do 450 zł. – Trudno wyobrazić sobie zorganizowane grupy przestępcze rozkręcające karuzele VAT na podstawie takich faktur – tłumaczy.
Michał Rodak podkreśla, że korzyści dla organów podatkowych z posiadania informacji o fakturach uproszczonych są niemal żadne, natomiast konieczność raportowania ich w JPK_FA jest niepotrzebnym obowiązkiem administracyjnym nakładanym na podatników.
Paragon z NIP