Chodzi o zmiany dostosowujące polskie przepisy do unijnego pakietu e-commerce, czyli dyrektywy 2017/2455 oraz 2019/1995. Celem jest uszczelnienie VAT w handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami w całej Unii Europejskiej.

Dotychczas bowiem firmy unijne handlujące w internecie miały gorszą pozycję niż sprzedawcy spoza UE, np. Chin. Od towarów z krajów trzecich łatwo można było uniknąć VAT, co powodowało nierówną konkurencję.
Zmiany, które przewiduje nowelizacja VAT (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163), dotyczą nie tylko rozliczeń VAT od przesyłek kupowanych np. na AliExpress, eBay czy innych portalach, ale również przesyłek wewnątrzunijnych.
Z ustawy o VAT znikną bowiem obecne regulacje dotyczące sprzedaży wysyłkowej. W zamian pojawi się wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz nowy limit – 10 tys. euro (42 tys. zł) rocznie. Zasadniczo, jeżeli polska firma sprzeda towary konsumentom z innych państw unijnych (np. Słowacji, Czech, Niemiec) i nie przekroczy tego limitu w danym roku, będzie mogła rozliczyć VAT w Polsce jako podatek krajowy. Jeżeli sprzeda więcej, VAT trzeba będzie rozliczyć w państwie konsumpcji (np. na Słowacji, w Niemczech). Sprzedawcy nie będą jednak musieli rejestrować się na potrzeby VAT w krajach, do których wysyłają towary konsumentom, i rozliczać tam podatku. Będą mogli skorzystać z uproszczenia – tzw. jednego okienka – One Stop Shop (OSS) i rozliczyć VAT w kraju. Polski fiskus przekaże następnie podatek do właściwego kraju unijnego (państwu konsumpcji).
Zmienią się też zasady rozliczania VAT dla przesyłek spoza UE o wartości do 150 euro.
Pojawi się nowa procedura sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).
Ponadto podatek od przesyłek z Chin lub USA mają pobierać internetowe platformy sprzedażowe, które staną się podatnikami VAT. Podatek wpłacą w jednym okienku – importowym punkcie kompleksowej obsługi (IOSS). Jeśli platforma podatku nie pobierze, obowiązek ten przejdzie na pocztę, firmy kurierskie i agencje celne. W praktyce, jak informowaliśmy, najprawdopodobniej to kurierzy i poczta będą pobierać VAT od przesyłek spoza UE.
Dodajmy, że MF przeprowadził już konsultacje w sprawie projektu objaśnień podatkowych dotyczących pakietu e-commerce w VAT. Podatnicy powinni więc oczekiwać publikacji finalnej wersji objaśnień. Przypomnijmy, że zastosowanie się do nich daje podatnikom ochronę przewidzianą w art. 14k–14m ordynacji podatkowej. ©℗
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 lipca