Wynika tak z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej SLIM VAT2, która ma wprowadzić kolejny pakiet zmian upraszczających. Przykładowo, pozwoli ona opłacać pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku VAT składki na rzecz KRUS, a także wprowadzi możliwość uwalniania tych środków na rachunki techniczne.
Niezależnie od tego Ministerstwo Finansów chce naprawić błąd, który pojawił się w ustawie o VAT z początkiem 2021 r. Przyczyną błędu było nieprawidłowe przełożenie symboli klasyfikacji PKWiU z 2008 r. wymienionych dotychczas w załączniku nr 15 na klasyfikację PKWiU z 2015 r.