Od października br. w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, który określa towary objęte obowiązkową podzieloną płatnością, ponownie znajdą się części i akcesoria komputerowe.

Wynika tak z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej SLIM VAT2, która ma wprowadzić kolejny pakiet zmian upraszczających. Przykładowo, pozwoli ona opłacać pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku VAT składki na rzecz KRUS, a także wprowadzi możliwość uwalniania tych środków na rachunki techniczne.
Niezależnie od tego Ministerstwo Finansów chce naprawić błąd, który pojawił się w ustawie o VAT z początkiem 2021 r. Przyczyną błędu było nieprawidłowe przełożenie symboli klasyfikacji PKWiU z 2008 r. wymienionych dotychczas w załączniku nr 15 na klasyfikację PKWiU z 2015 r.
Zmiana dotyczy poz. 60, pod którą do końca 2020 r. był podany symbol PKWiU 26.20.1 oraz nazwa towarów „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”. Obecnie pozycja ta określona jest ex 26.20.1 „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich ‒ wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”.
– W stosunku do poprzednio obowiązującego stanu nastąpiło zawężenie o towary klasyfikowane do PKWiU 26.20.1, inne niż komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (m.in. monitory) – przyznało ministerstwo w uzasadnieniu do projektu SLIM VAT 2. Po nowelizacji zakres tej pozycji będzie tożsamy z obowiązującym w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Od 1 października 2021 r. pozycja ta będzie brzmieć następująco: 26.20.1 „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich”.
‒ To oznacza, że części i akcesoria komputerowe znowu pojawią się w załączniku 15 do ustawy o VAT i będą podlegać podzielonej płatności oraz będą oznaczane w JPK_V7 symbolem GTU_06 – wyjaśnia Maria Tsima, prawnik z kancelarii Staniek & Partners.
Ekspertka przypomina, że zakup towarów, które mieszczą się w kategorii PKWiU 26.20.1, musi być opłacony w podzielonej płatności, jeżeli kwota należności ogółem na fakturze przekracza 15 tys. zł.
Przypomnijmy, że niezależnie od tego trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988). Jej projekt zakłada zniesienie obowiązku oznaczania symbolem MPP w JPK_V7 transakcji opłaconych w podzielonej płatności. Zmiana w tym zakresie ma zacząć obowiązywać już od 1 lipca br. ©℗
Zmiany od 1 lipca 2021 r.
Ministerstwo Finansów nie planuje przesunięcia terminu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT. Poinformowało o tym w odpowiedzi na pytanie DGP.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe (tzw. SLIM VAT2 ) – trwają nad nim prace w Sejmie