Wyjaśniła, że ubiegłoroczne pogorszenie było związane z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz wdrożeniem w urzędach skarbowych nowego systemu ewidencyjno-księgowego.
Na podobną tendencję zwróciliśmy uwagę w artykule „Zaległy VAT okazuje się bardzo trudny do ściągnięcia” (DGP nr 81/2021). Wówczas pisaliśmy jednak tylko o VAT i braliśmy pod uwagę dane z pełnych dwóch lat.