Podatnik, który skorzysta z pomocy pośrednika przy wynajmie pokoi, straci prawo do karty podatkowej – wyjaśniła bydgoska izba skarbowa.

Z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik, który udostępnia turystom mniej niż 12 pokoi gościnnych. Spytał, czy będzie miał prawo do karty podatkowej, jeżeli skorzysta z usług pośrednika przyjmującego rezerwacje i płatności za pokoje. Dodał, że niezależnie od tego sam również będzie przyjmował rezerwacje i zaliczki.
Możliwość opodatkowania na podstawie karty przewiduje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144 poz. 930 ze zm.). Warunkiem jest, że łączna liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 12, a podatnik nie zatrudnia więcej niż dwóch pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. Nie można również korzystać z pomocy osób niezatrudnionych lub innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Za te ostatnie ustawodawca uznaje czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do świadczonej usługi.
Podatnik był zdania, że działalność pośrednika mieści się w pojęciu usług specjalistycznych. Argumentował, że dzięki pośrednikowi może zaspokoić rosnące oczekiwania klientów.
Nie zgodził się z tym dyrektor bydgoskiej izby. Wyjaśnił, że usługi można uznać za specjalistyczne, gdy są niezbędne do wykonywania działalności. A podatnik będzie również sam przyjmował rezerwacje. Dyrektor wyjaśnił, że ustawa nie wymaga, aby usługi specjalistyczne były czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby nietypowych wiadomości czy wyposażenia. Chodzi o usługi, których wykonywania nie zgłoszono, a które są niezbędne do działalności. Np. gastronomiczne lub porządkowe niewchodzące w zakres wynajmu.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 lipca 2014 r., nr ITPB1/415-441/14/AD.