Podatnik, który za pieniądze ze sprzedaży działki kupi kilka lokali, by je następnie wynajmować, musi zapłacić podatek od dochodu ze zbycia gruntu – orzekł WSA w Łodzi.
Wyrok dotyczy podatniczki, która w 2010 r. dostała w spadku działkę, a półtora roku później ją sprzedała. Za pieniądze ze sprzedaży kupiła w 2012 r. trzy mieszkania w stanie deweloperskim, i następnie je wykończyła.
Podatniczka twierdziła, że kupiła je na własne cele mieszkaniowe, ale z powodu trudnej sytuacji życiowej (utrata pracy, utrzymanie córki, niski dochód z pracy) musiała je wynająć. Sama natomiast zamieszkała w domu jednorodzinnym otrzymanym w spadku po rodzicach.
We wniosku o interpretację napisała, że w przyszłości zamierza przeznaczyć kupione lokale na cele mieszkaniowe – własne i córki. Spytała więc izbę skarbową, czy dochód ze sprzedaży działki przeznaczony na zakup tych mieszkań i ich wykończenie jest zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.
Argumentowała, że ustawa nie wskazuje, ile lokali można kupić w ramach tej ulgi, nie nakazuje, by w nich mieszkać, ani nie zakazuje ich wynajmować. Podatniczka podkreśliła też, że nie wynajmuje ich w ramach działalności gospodarczej.
Izba skarbowa uznała jednak, że zakup mieszkań przeznaczonych na wynajem i ich remont nie stanowi realizacji własnego celu mieszkaniowego, tylko służy poprawie sytuacji materialnej podatniczki. Nie wchodzi więc w rachubę zwolnienie z podatku dochodu ze sprzedaży działki.
Tego samego zdania był sąd. Przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości są zwolnione z podatku, jeżeli od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym to nastąpiło, podatnik wyda przychód na własne cele mieszkaniowe. Z kolei z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT wynika, że dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości są opodatkowane, jeśli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat od nabycia.
WSA wyjaśnił, że celem podatnika musi być zapewnienie sobie dachu nad głową, czyli dążenie do zamieszkania w nowym lokalu. Nie wystarczy więc tylko go kupić. Nie ma też znaczenia zamiar podatnika z chwili zakupu lokalu.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 2 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 229/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia