Stosowanie 8,5-procentowej stawki podatkowej w przypadku udostępniania lokalu mieszkalnego na krótki okres jest błędem. Z praktyki organów podatkowych i orzeczeń sądów wynika bowiem, że jest to pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana 17-procentowym ryczałtem od przychodów.

Wynajmowanie prywatnych mieszkań na doby, dni czy tygodnie staje się coraz popularniejszą formą zarobkowania. Oferty umożliwiające korzystanie na zasadzie wyłączności z w pełni wyposażonego lokalu, przygotowanego na przyjęcie gości, są dostępne przez cały rok przy czym ich liczba wzrasta zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy wzrasta popyt na kwatery, zwłaszcza w miejscach, które najchętniej odwiedzają turyści.

Najem dobowy czy najem długoterminowy – podatnik nie widzi różnicy…

Znaczna część mieszkań wynajmowanych na krótki okres stanowi prywatny majątek osób nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących ją, ale w całkiem innym zakresie. Wielu z nich sądzi, że usługa taka jest w związku z tym opodatkowana tak, jak najem prywatny – a więc zryczałtowaną, 8,5-procentową stawką podatku. Podatnicy często nie widzą różnicy między wynajmem mieszkania na dłuższy okres, a najmem dobowym. Ich zdaniem obie formy wynajmu różnią się jedynie tempem rotacji klientów.

…a fiskus ją dostrzega

Zupełnie inaczej podchodzą do sprawy organy podatkowe, które najem krótkoterminowy klasyfikują jako pozarolniczą działalność gospodarczą (zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i opodatkowują go 17-proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Zdaniem fiskusa najem dobowy posiada wszystkie cechy działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma charakter zarobkowy, jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, na własny rachunek i ryzyko. W związku z tym nie ma możliwości opodatkowania go na zasadach najmu prywatnego.

Choć co do zasady do opodatkowania najmu krótkoterminowego stosuje się 17-proc. stawkę ryczałtu, ale organy podatkowe przyglądają się każdemu przypadkowi indywidualnie. Każdorazowo warto więc wystąpić z wnioskiem o interpretację do izby skarbowej ponieważ:
- wyjątkowo zdarzają się interpretacje umożliwiające zastosowanie-8,5 proc stawki ryczałtu - przykładem jest interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 26 listopada 2013 r., sygn. IBPBII/2/415-858/13/NG;
- interpretacja chroni podatnika pod warunkiem, że opisany przez niego stan faktyczny był zgodny z prawdą na wypadek roszczeń ze strony urzędu skarbowego.

Stanowisko organów podatkowych znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów. Podatnicy, którzy zaskarżając decyzje liczyli na pozytywne dla siebie rozstrzygnięcia niemiło się rozczarowali. Sądy uznają bowiem, że 8,5-proc. stawka ryczałtu jest właściwa wyłącznie dla przychodów z najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą. W orzecznictwie podkreśla się przy tym, że ani sezonowa działalność, ani brak wykonywania przez przedsiębiorcę osobiście jakichkolwiek czynności, nie stoi na przeszkodzie uznania prowadzonej działalności za działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:
Interpretacja z 22 kwietnia 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPB1/415-119A/13/IG
Wyrok WSA z 16 października 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 331/13;