Tylko czynności, które bezpośrednio służą ochronie i przywracaniu zdrowia, są zwolnione z podatku – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o uniwersytet medyczny, który wygrał konkurs ministra zdrowia na monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej Polaków. Uczelnia miała przeprowadzić badania zębów (w tym także je leczyć), a także sprawdzić wiedzę społeczeństwa na temat higieny jamy ustnej. Następnie miała opisać wyniki i przygotować materiały edukacyjne.
Uniwersytet był zdania, że skorzysta ze zwolnienia z VAT, przysługującego wówczas na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 73, poz. 392). Uczelnia uznała, że będzie to usługa w zakresie opieki medycznej, która realizuje cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia. Obecnie podobne zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie się z tym nie zgodził. Uznał, że uczelnia świadczyła co prawda usługi medyczne, ale ich celem była nie tyle ochrona zdrowia konkretnych pacjentów, ile przygotowanie materiałów edukacyjnych.
Tego samego zdania był warszawski WSA. Stwierdził, że wykonywane przez uczelnie badania stomatologiczne nie miały na celu poprawy stanu zdrowia pacjentów, choć niewątpliwie mogły się do tego przyczynić.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że najważniejsze znaczenie dla możliwości zastosowania zwolnienia ma zasada bezpośredniości. Dlatego usługa, aby mogła być zwolniona z VAT, musi służyć ochronie i przywracaniu zdrowia konkretnych pacjentów. W tym wypadku nie chodziło o ochronę zdrowia badanych osób, ponieważ pacjenci byli przypadkowi. Nadrzędny był w tej sprawie aspekt edukacyjny – powiedział sędzia Roman Wiatrowski.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 16 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 1247/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia