Ministerstwo Finansów twierdzi, że banki spółdzielcze muszą publikować swoje sprawozdania finansowe w Monitorze Spółdzielczym. Nie wynika to jednak z przepisów.
Stanowisko resortu w tej sprawie przedstawiła wice- minister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska w odpowiedzi na interpelację nr 26583/2014.
Spytała o to posłanka Genowefa Tokarska, wskazując, że publikowania sprawozdań w Monitorze Spółdzielczym domaga się od banków spółdzielczych Krajowa Rada Spółdzielcza. Powołuje się przy tym na stanowisko resortu.
Również Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych, w opiniach dotyczących badania sprawozdań banków za 2013 r., wpisuje uwagę o nieogłoszeniu sprawozdania.
Tymczasem – jak zauważyła posłanka – od początku 2013 r. taki obowiązek nie wynika z ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Został wtedy całkowicie zlikwidowany wymóg składania sprawozdań do Monitora Polski B. Dla kilkudziesięciu tysięcy firm miało to oznaczać – według szacunków Ministerstwa Gospodarki – oszczędność ok. 250 mln zł rocznie.
Zgodnie z nowelizacją, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 r., sprawozdania są składane tylko w Krajowym Rejestrze Sądowym, nawet jeżeli muszą być one badane przez biegłego rewidenta. Jedynie podmioty, które nie mają obowiązku składania sprawozdań do KRS (np. osoby fizyczne), a podlegają rewizji finansowej, ogłaszają je w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, natomiast spółdzielnie – w Monitorze Spółdzielczym.
– To oznacza, że wszystkie podmioty wpisane do KRS, w tym także banki spółdzielcze, nie ogłaszają sprawozdań finansowych – mówi Arkadiusz Opala, sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Wyjaśnia, że KRS zawiera jedynie wzmiankę o złożeniu takiego sprawozdania. Jest ona ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Zdaniem sędziego Ministerstwo Finansów nie ma prawa żądać ogłaszania sprawozdań przez banki spółdzielcze w Monitorze Spółdzielczym. Brak do tego podstawy prawnej. Wprawdzie taki wymóg można by wywieść z art. 89 ust. 2 prawa spółdzielczego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443), ale odsyła on do art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który już takiego obowiązku nie przewiduje.