Pieniądze wypłacane za błąd lekarski z polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej są wolne od PIT – potwierdził w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Chodziło o kobietę, której w październiku 2013 r. przyznano odszkodowanie z polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej szpitala oraz jednego z lekarzy. Świadczenie miało związek ze szkodą, jaką personel medyczny wyrządził małoletniej córce kobiety.

Matka dziewczynki otrzymała nie tylko jednorazowe odszkodowanie, ale też comiesięczną rentę w wysokości 3 tysiące złotych. W związku z tym zapytała izbę skarbową, czy zarówno pierwsze, jak i drugie świadczenie są wolne od podatku dochodowego. Sama była takiego właśnie zdania.

Izba skarbowa przyznała kobiecie rację. Powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - wynika z niego preferencja dla kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkami, które nie zachodziły jednak w tej sprawie.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2014 r. (nr ITPB2/415-318/14/KK)