Sąd może uchylić interpretację podatkową nawet w tej części, która była korzystna dla podatnika. Nie obowiązuje tu zakaz rozstrzygania na niekorzyść skarżącego - wynika z dzisiejszej uchwały NSA.

Problem dotyczy podatników, którzy zaskarżają wydane w ich sprawie interpretacje indywidualne tylko w części niezgodnej z ich stanowiskiem, a sąd uchyla je w całości. Tym samym uchylona zostaje również ta część, która była dla nich korzystna. Wyrok sądu stawia więc ich w gorszej sytuacji, niż gdyby skargi nie złożyli.

Uchwała NSA z 7 lipca 2014 r., sygn. akt II FPS 1/14