Obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej – uznał sąd kasacyjny. To oznacza, że skarbówka musi odpowiadać na pytania o MDR-y

To precedensowy wyrok NSA. Dotychczas przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) rodziły wiele wątpliwości. Problemy z ich zrozumieniem mieli nie tylko doradcy i podatnicy, lecz nawet guru od języka polskiego, czyli prof. Jerzy Bralczyk (patrz rozmowa „Najważniejsze to wyobrazić sobie świat poza tekstem” – DGP nr 180/2018).
Podatnicy i doradcy zaczęli więc występować o interpretacje indywidualne, aby uzyskać wiążące stanowisko dotyczące przepisów o MDR. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawiał jednak wydania interpretacji. Uważał, że raportowanie schematów to przepisy procesowe, a one nie mogą być przedmiotem interpretacji. Zdaniem fiskusa mogą one dotyczyć wyłącznie przepisów prawa materialnego.
Organ odmówił wydania interpretacji również w sprawie, którą w ubiegłym tygodniu rozstrzygnął NSA. Podał znów te same argumenty. O interpretację wystąpiła firma, która kupuje od spółki cypryjskiej usługi przewozu morskiego. Wskazała, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem przewiduje, że wynagrodzenie, jakie polska firma wypłaca za usługi zagranicznego kontrahenta, jest zwolnione z obowiązku pobrania podatku u źródła. Firma chciała wiedzieć, czy będzie musiała złożyć informację o schemacie podatkowym, w związku z tym że odniesie korzyść podatkową (zwolnienie z poboru podatku, zgodnie z przepisami).
Dyrektor KIS nie odpowiedział firmie. Odmówił w ogóle wydania interpretacji indywidualnej. Również WSA w Krakowie w wyroku z 28 maja 2020 r. uznał, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej, bo są to przepisy procesowe.
NSA nie zgodził się ani z organem podatkowym, ani z sądem. Uchylił postanowienie dyrektora KIS i wyrok WSA. Ponieważ obecnie sprawy przed NSA są rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych, nie ma jeszcze uzasadnienia wyroku, ale sąd kasacyjny postawił tezę, że schematy podatkowe mogą być przedmiotem interpretacji podatkowych.
– To bardzo ważny wyrok dotyczący prawa do uzyskania interpretacji podatkowej w zakresie schematów podatkowych – komentuje Piotr Wojciechowski, radca prawny i starszy konsultant w BTTP.
Zwraca uwagę, że na poziomie wojewódzkich sądów administracyjnych nie wykształciła się jednolita linia orzecznicza i można wskazywać na „remis” między pozytywnymi a negatywnymi wyrokami. W ostatnim czasie przeważały jednak wyroki korzystne dla podatników i doradców (np. WSA w Poznaniu z 13 maja 2020 r., sygn. akt I SA/Po 39/20 oraz z 24 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Po 52/20, WSA w Warszawie z 30 kwietnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2430/19).
– Wyrok NSA będzie istotną wskazówką dla sądów. Mam nadzieję, że zmieni niekorzystną praktykę dyrektora KIS – dodaje Piotr Wojciechowski. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 28 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 1703/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia