Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. (w sprawie C-335/19). Kluczowa jest data jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (2020/C 423/10), czyli 7 grudnia. Od niej liczymy terminy m.in. na wznowienie zakończonych już postępowań podatkowych i sądowych w sporach z fiskusem o ulgę na złe długi.
Przypomnijmy, że według TSUE takie zdarzenia, jak wyrejestrowanie, upadłość, restrukturyzacja dłużnika czy nawet jego likwidacja nie przeszkadzają w odzyskaniu VAT przez wierzyciela, który nie otrzymał zapłaty.