Nawet jeśli doszło do rozwiązania firmy, to były wspólnik otrzymujący dopłatę przy podziale majątku musi się rozliczyć jak przedsiębiorca.
Takich wyjaśnień udzieliła bydgoska izba skarbowa. Wątpliwości miał jeden z dwóch byłych wspólników spółki cywilnej. Po jej likwidacji do podziału (po połowie) zostały trzy nieruchomości użytkowe. Ponieważ wspólnicy nie mogli się porozumieć w tej sprawie, spór o podział trafił do sądu.
Jeden z nich spytał izbę skarbową, czy będzie od musiał zapłacić podatek, jeśli w wyniku zniesienia współwłasności otrzyma dopłatę od byłego wspólnika. Dyrektor izby skarbowej odpowiedział, że tak i że będzie to przychód z działalności gospodarczej.
Podkreślił, że do tego źródła jest zaliczana każda kwota należna w związku z prowadzoną działalnością (art. 14 ust. 1 ustawy o PIT). Dotyczy to wszelkich przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych) – zarówno używanych aktualnie, jak i uzyskanych ze sprzedaży mienia wycofanego z firmy z różnych względów, w tym z powodu jej likwidacji. Przychód nie wystąpi jedynie, jeśli między wycofaniem z firmy a sprzedażą upłynęło sześć miesięcy (okres ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, do dnia ich zbycia).
Dyrektor IS w Bydgoszczy podkreślił, że odpłatne zbycie to nie tylko sprzedaż i zamiana, lecz także wszelkie inne przypadki przeniesienia własności. Zdaniem organu podatnik, otrzymując dopłatę, dokona odpłatnego zbycia swojego udziału w nieruchomości, która przypadnie drugiemu wspólnikowi.
Kwota dopłaty będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, ustalone według reguł określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT – wyjaśnił dyrektor izby.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 maja 2014 r., nr ITPB1/415-295/14/AD