Majątek przekazywany wspólnikowi likwidowanej spółki jawnej może być podwójnie nieopodatkowany – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.
Warunkiem jest, by powstała ona ze spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), w której wspólnik otrzymujący polikwidacyjny majątek pełnił rolę akcjonariusza.
Chodziło o akcjonariusza SKA, która miała być przekształcona w spółkę jawną. Nowy podmiot miał być następnie zlikwidowany. W związku z tym powstał problem opodatkowania majątku przekazanego wspólnikowi, który w SKA był akcjonariuszem.
We wniosku o interpretację wyjaśnił on, że przed przekształceniem nie otrzyma dywidendy z SKA, więc przypadająca na niego część majątku pozostanie nieopodatkowana. Uważał, że podatku nie zapłaci także od dochodu otrzymanego po likwidacji spółki osobowej. Powołał się na art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz ust. 12 ustawy o PIT. Zgodnie z pierwszym z nich środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu jej likwidacji nie są przychodem z działalności gospodarczej. Drugi mówi o zwolnieniu z PIT sprzedaży majątku polikwidacyjnego, jeśli od dnia jego otrzymania do transakcji upłynęło sześć lat i nie nastąpiła ona w wykonaniu działalności gospodarczej.
Nie zgodziła się z tym izba skarbowa. Uznała, że nie może dojść do sytuacji, w której majątek będzie, z powodu przekształcenia spółki, podwójnie nieopodatkowany. Przywołała przy tym wiele wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych, np. sygn. akt I SA/Ol 130/13, I SA/Gd 387/13, I SA/Gd 479/13, I SA/Gd 481/13.
Interpretacje izby uchylił WSA w Rzeszowie. Wyjaśnił, że językowe brzmienie przepisów powinno mieć pierwszeństwo przed ich wykładnią celowościową. Skoro więc ustawa nie różnicuje skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej w zależności np. od sposobu jej powstania czy statusu wspólnika, to akcjonariusz może skorzystać ze zwolnienia.
Sąd przywołał orzeczenia zgodne z jego stanowiskiem, w tym inny wyrok rzeszowskiego WSA z 17 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Rz 1037/13) oraz WSA we Wrocławiu z 19 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Wr 278/13).
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 25 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Rz 89/14). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia