Lokatorzy, którzy pracują na rzecz spółdzielni w zamian za obniżkę opłat czynszowych, nie mają z tego tytułu obowiązków podatkowych - potwierdziła poznańska izba skarbowa

Interpretacja została wydana w sprawie grupy osób, którym spółdzielnia obniżyła opłaty czynszowe w zamian za sprzątanie klatek schodowych we własnym zakresie. Wysokość upustu równa była kosztom jakie spółdzielnia ponosiła wcześniej w związku z pracą pracowników sprzątających.

Jednego z lokatorów zainteresowało, czy z tego tytułu nie powstanie u niego przychód do opodatkowania z tzw. nieodpłatnych świadczeń, a spółdzielnia nie będzie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. Podatnik był zdania, że w tej sytuacji nie powstaną żadne obowiązki podatkowe - takie stanowisko potwierdził w rozmowie telefonicznej pracownik Krajowej Informacji Podatkowej. Lokator, chcąc się upewnić, czy taka ocena jest słuszna, zapytał o to samo poznańską izbę skarbową.

Izba skarbowa również przyznała, że w opisanej sytuacji nie powstanie ani przychód do opodatkowania, ani obowiązek wystawienia przez spółdzielnię informacji PIT-8C. U żadnego z lokatorów nie dojdzie bowiem do wystąpienia realnych korzyści majątkowych - nadal będą oni płacić czynsz pieniężny zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.), a jego część uregulują po prostu w inny sposób.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 maja 2014 r. (nr ILPB1/415-207/14-2/AA)