Chodziło o bezrobotną matkę trojga dzieci, która nie płaciła czynszu za mieszkanie i z tego tytułu była dłużniczką wspólnoty mieszkaniowej. Podatniczka zasugerowała, że odpracuje swój dług, sprzątając budynek przy użyciu własnych środków chemicznych. Wspólnota zgodziła się, ale postanowiła zapytać izbę skarbową, czy w związku z tym po obu stronach nie wystąpią skutki podatkowe. Sama była zdania, że ani podatniczka nie osiągnie przychodu, ani nie będzie trzeba jej wystawiać dokumentu PIT 11 z tytułu pracy na rzecz Wspólnoty bądź PIT-8C z tytułu umorzenia czynszu.

Potwierdziła to izba skarbowa, która przypomniała, że spłaty długów niezależnie od sposobu, w jaki to zrobi podatnik są obojętne podatkowo. Po stronie kobiety nie powstanie więc przychód, a wspólnota nie będzie musiała wystawiać żadnego z dokumentów, o które pytała.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 lutego 2014 r. nr IPTPB1/415-745/13-2/AP