Szef resortu finansów stwierdził, że świadczenie usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania przez podwykonawcę na rzecz zlecającego podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o VAT.

Tak samo będzie w przypadku usług (dostaw), które nie są kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem, ale są ściśle związana z usługą podstawową (co wymaga odrębnego zweryfikowania). W tym przypadku trzeba spełnić następujące warunki:
- usługi (dostawy towarów) są niezbędne do wykonania usługi podstawowej,
- podwykonawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. I pkt 26 lub 29 ustawy o VAT tj. m.in. jednostką oświatową, czy podmiotem który dostały akredytację ministra edukacji na prowadzenie szkoleń,
- świadczenie - z ekonomicznego punktu widzenia – jest finansowane (w całości lub w co najmniej 70 proc.) ze środków publicznych,
- celem wykonania usług nie jest osiągniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.