Dostępne na rynku cygara imprezowe są tanimi produktami, wypełnionymi krajanką tytoniową lub zrolowanymi fragmentami liści tytoniu. O tym, że opłacalne stało się kupowanie takich cygar i wykorzystywanie zawartego w nich tytoniu do produkcji papierosów, pisaliśmy w lutym („Papierosy z cygara podatkowym hitem” – DGP nr 36). Teraz Ministerstwo Finansów informuje o podjętych działaniach ograniczających ten proceder.

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 25111/14) wiceminister Jacek Kapica oznajmił, że nasilenie produkcji papierosów z tytoniu pochodzącego z cygar nastąpiło w 2013 r. Dlatego w Strategicznym Planie Kontroli na 2014 r., zatwierdzonym przez szefa Służby Celnej, na pierwszym miejscu umieszczono papierosy, a na drugim – tytoń do palenia oraz cygara i cygaretki. Z ustaleń specjalnej grupy zadaniowej ds. e-kontroli wynika, że obrót cygarami określanymi jako imprezowe, klubowe, kolekcjonerskie albo po prostu wytwarzane maszynowo, odbywa się przede wszystkim za pomocą internetu.

W razie podejrzenia, że aukcja ma w istocie umożliwić klientom samodzielne wytworzenie papierosów z cygar oraz po ustaleniu danych sprzedawcy (m.in. we współpracy z policją), informacje te są przekazywane właściwym miejscowo izbom celnym.

Wiceminister przyznał, że wzrost produkcji papierosów z tytoniu pochodzącego z cygar można wiązać z obciążeniem akcyzą suszu tytoniowego, który wcześniej był wykorzystywany do produkcji papierosów.

Jacek Kapica wyjaśnił, że cygara imprezowe zwykle nie spełniają definicji cygar określonej w przepisach akcyzowych. Za cygaro uznaje się tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu (art. 98 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym). Cygarem jest także tytoń zrolowany z wkładem, o którym mowa w przepisach, spełniający określone parametry fizyczne, m.in. o wadze nie większej niż 10 gramów (art. 98 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym). Tymczasem cygaro imprezowe może ważyć np. 100 gramów (z jednego można więc otrzymać do 10 sztuk – przyp. red.).

Wiceminister dodał, że legalne cygara muszą posiadać właściwości, pozwalające na spełnianie zwykłych oczekiwań konsumentów oraz być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Zdaniem resortu trudno uznać, że cygaro imprezowe spełnia zwykłe oczekiwania konsumentów, mimo że jego palenie w stanie niezmienionym jest teoretycznie możliwe.